Montasjeveiledning av type 32/1000D      
               
  Pakning av paneler:          
 
Type 28/60 = 15 stk. pr. pakke   Type 80/112 = 9 stk. pr. pakke
Type 40/72 = 13 stk. pr. pakke   Type 100/132 = 8 stk. pr. pakke
Type 60/92 = 10 stk. pr. pakke   Type 132/164 = 7 stk. pr. pakke
 
                 
  C300 paneler leveres med løftestropper, løftestrøer og løfterammer  
  Løft alltid i stropperne - bruk aldri pallegafler under pakkene  
  Løftestropper, strøer og rammer er returemballasje  
  Returnere emballasjen til Panelbyg Aps  
  Retur kostnader bæres av kjøperen  
               
  Levering:          
  Levering er normalt med egne biler - paneler leveres losset på plassen  
  Sørg for at det er jevnt og kjørbart på plassen  
  Plasser om mulig paneler hvor de vil bli brukt, og unngå ekstra transport på byggeplassen  
  Riktig plassering før montasje sparer mye kran- og montørtid ved montering  
  Panelene kan flyttes og dette gjøres best med kran, evt. kan en teleskoplaster brukes  
  Forsiktighet bør utvises, spesielt den nedre panel av pakkene kan bli ødelagt ved hardhendt behandling  
               
  Montasje:          
  Tak monteres fra venstre mot høyre  
  Vertikal vegg monteres fra høyre mot venstre  
  I treåsen brukes HTA skruer - RVS (rustfri) eller ELZ (Elforzinket)  
  I stålåsen < 4 mm brukes selvborende HT skruer - RVS (rustfri) eller ELZ (Elforzinket)  
  I stålåsen > 4 mm brukes selvborende HTL skruer - RVS (rustfri) eller ELZ (Elforzinket)  
  Det må skrus i bølgebunnen som vist i figuren nedenfor  
  Skruer til tre = paneldim. + 60 mm  
  Skruer til stål = paneldim. + 30 mm  
  Hellende takpaneler med ås avstand < 2750 mm: 2 skruer pr. ås  / med ås avstand > 2750 mm: 3 skruer pr. ås  
  De første 2 og siste 2 paneler skrus i hver bølgebunnen  
  I nedre ås skrus i hver bølgebunnen (hvis det er utheng)  
               
   
               
               
  Lyskassette:          
  Maksimum ås avstand i 1-fagspenn = 1900 mm  
  Maksimum ås avstand i fler-fagspenn= 2000 mm  
  For større ås avstand monteres ekstra støtte  
  Lyskassetter leveres opp til 12000 mm  
  Montering av skruer i alle bølgetoppene som vist på figuren  
       
       
   
               
               
  Samling:          
  Paneler monteres, så vidt mulig i full lengde på hvert takside  
  Maksimum lengde 18500 mm  
  Takhelling < 10º brukes kitbånd i evt. samlingen  
  Takhelling < 5º brukes dobbelt kitbånd i evt. samlingen  
  Bruk alltid overlapping på 200 mm som vist på figuren  
               
   
               
               
  Utheng:          
  Panelene skal monteres med minimum 3º  
  Ved lave takhellinger bukke kanten av uthenget, som vist på figuren nedenfor, så å lette avrenning av regnvann  
  Bukke kanten forsiktig så coatningen av panelene ikke vil få skade  
               
               
   
               
               
  Skjering:          
  Tilskjering gjøres med langsom skjærende sirkelsag, nippelmaskine, platesaks eller lignende  
  Bruk aldri vinkelsliber eller andre verktøy, som gir varme  
  Coatning på panelene skades av varmepåvirkningen ved risiko for rust  
  Ta umiddelbart bore og sagespåner bort, da disse kan ruste og misfarge sandwichpaneler og plater  
               
  Takrenne:          
  Ståltak er glatt og snø kan lett gli ned. Der bør vurderes på dette ved montasje af takrenner.  
               
  Til toppen          
               
  Panelbyg Aps  -  Gråhedevej 7, Ådum, DK-6880 Tarm  -  Tel. +45 8832 1770  -  info@panelbyg.no